Αξίες

Οι αξίες της εταιρίας:

Άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το βασικό θεμέλιο μιας εταιρίας. Η εταιρία ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ στηρίζει συνεχώς τους ανθρώπους της έτσι ώστε να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Υπευθυνότητα

Η εταιρία αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την πραγματοποίηση των στόχων της, και υλοποιεί πάντα τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει. Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των πελατών της σαν να είναι δικές της, και ενδιαφέρεται για το πώς το έργο της μπορεί να επηρεάσει τη κοινωνία μας.

Υπεροχή

Κάθε δραστηριότητα της εταιρίας κατευθύνεται από το μεγάλο πάθος της για υπεροχή και την ακλόνητη δέσμευσή της για τη πρόσφορα ανώτερων και ποιοτικών προϊόντων στην αγορά.

Aλλαγή

Στη σημερινή και ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, οι αλλαγές είναι συνεχείς και η καινοτομία αναδεικνύεται ως απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση μιας εταιρίας. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι της ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, κοιτούν πάντα μπροστά, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών τους.

Ακεραιότητα

Οι ηθικές αξίες συνιστούν το θεμέλιο λίθο για την εταιρία. Κάθε δραστηριότητα της διέπεται από άκρατο επαγγελματισμό και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας το σεβασμό και την αμεροληψία προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Διαφορετικότητα

Ανεξάρτητα από τα σύνορα και τις πολιτιστικές διαφορές, σεβόμενη την ατομικότητα, και με το ανοιχτό πνεύμα ως ένα πραγματικό μοχλό, η επιχείρηση προχωρά στην καινοτομία.

Πιστοποιήσεις

Επικοινωνία