Αγορές - Στόχοι

Η επιχείρηση ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ έχει την τιμή να συνεργάζεται με μια ευρεία γκάμα πελατών. Εταιρίες αεροπορικού και βιομηχανικού catering, εστιατόρια και ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς και εταιρίες εισαγωγής και διανομής σε όλον τον κόσμο αποτελούν τους συνεργάτες με τους οποίους οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη.

Πιστοποιήσεις

Επικοινωνία