Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί βασικό στόχο της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο εφαρμόζονται όλοι οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι και τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια των κανονισμών για τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής όσο και της τυποποίησης.

Η εταιρεία Παπαδομανωλάκης είναι πιστοποιημένη με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εγγυώνται για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων της: ISO 22000 (HACCP), ISO 22000:2005, AGROCERT και Παραγωγής Βιολογικού Ελαιολάδου- ΤUV AUSTRIA HELLAS.

Η επιχείρηση διαθέτει αλφαριθμητικό κωδικό για την τυποποίηση ελαιολάδου και πυρηνελαίου (EL 40321).

Πιστοποιήσεις

Επικοινωνία