Δε - Πα: 9:00 - 17:00

Αξίες

Οι αξίες της επιχείρησης:

Άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό συνιστά το βασικό θεμέλιο μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση Παπαδομανωλάκης στηρίζει συνεχώς τους ανθρώπους της έτσι ώστε να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Υπευθυνότητα

Η επιχείρηση αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την πραγματοποίηση των στόχων της, και υλοποιεί πάντα τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει. Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των πελατών της σαν να είναι δικές της, και ενδιαφέρεται για το πώς το έργο της μπορεί να επηρεάσει τη κοινωνία μας.

Υπεροχή

Κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης κατευθύνεται από το μεγάλο πάθος της για υπεροχή και την ακλόνητη δέσμευσή της για τη πρόσφορα ανώτερων και ποιοτικών προϊόντων στην αγορά.

Aλλαγή

Στη σημερινή και ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία, οι αλλαγές είναι συνεχείς και η καινοτομία αναδεικνύεται ως απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι της Παπαδομανωλάκης, κοιτούν πάντα μπροστά, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών τους.

Ακεραιότητα

Οι ηθικές αξίες συνιστούν το θεμέλιο λίθο για την επιχείρηση. Κάθε δραστηριότητα της διέπεται από άκρατο επαγγελματισμό και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας το σεβασμό και την αμεροληψία προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Διαφορετικότητα

Ανεξάρτητα από τα σύνορα και τις πολιτιστικές διαφορές, σεβόμενη την ατομικότητα, και με το ανοιχτό πνεύμα ως ένα πραγματικό μοχλό, η επιχείρηση προχωρά στην καινοτομία.