Η εμπιστοσύνη των πελατών της αποτελεί το βασικό στόχο της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, τόσο κατά την παραγωγή του ελαιολάδου όσο και κατά την τυποποίηση και διακίνηση των προϊόντων.

Η επιχείρηση «Παπαδομανωλάκης» είναι πιστοποιημένη κατά ΙSO 22.000 (HACCP), ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένος παραγωγός βιολογικού ελαιολάδου και πιστοποιημένη από τον AGROCERT για παραγωγή ελαιολάδου Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Η επιχείρηση διαθέτει αλφαριθμητικό κωδικό για την τυποποίηση ελαιολάδου (ΕL 40321).