Ο τόπος

Η κρητική κουζίνα είναι μία εκ των αρχαιότερων και πλέον αναγνωρισμένων, με μία παράδοση γεύσεων, αρωμάτων και υλικών που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει την έρευνά της στην αναζήτηση της ιδανικής δίαιτας για τη προαγωγή της υγείας, εστιάζοντας κυρίως στη κρητική διατροφή. Η πλειοψηφία των μελετών αναδεικνύουν την κρητική κουζίνα ως το ποιοτικά ανώτερο παράδειγμα μεσογειακής διατροφής.

Η Κρήτη με το γόνιμο έδαφος και το θαυμάσιο κλίμα της, παράγει σχεδόν τη μισή ποσότητα ελαιολάδου της Ελλάδας.

Ο συνδυασμός του μεσογειακού της κλίματος και της καλής σύστασης του εδάφους της, όχι μόνο επιτρέπει στα ελαιόδεντρα να ευδοκιμούν τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές, αλλά και προσδίδει στο ελαιόλαδο θετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι Κρητικοί εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας σε παραγωγικές ηλικίες, αφού πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.