ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PALLΑDA SPREAD

βάζο 200g, βάζο 20g, μερίδα PET 8g

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ PET ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 10mL,12mL,15mL και 20mL

AΡΤΥΜΑΤΑ ΣΕ PET ATOMIKH ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ξύδι 10mL,12mL – εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με βαλσαμικό ξύδι 10mL,12mL, 24mL – εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ξύδι 10mL, 24mL

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 250mL/500mL/1L/5L TIN

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ

50ML/250mL/500mL/1L

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

 500mL/5L TIN

PALLADA EARLY HARVEST

Γυάλινη φιάλη 500mL

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ